Salgledelse

Hva kan dine selgere gjøre bedre?

Salg er av mange definert som å hjelpe kunden til å ta en beslutning, som er positiv for begge parter.

Dette stiller store krav til selgeren som skal kunne forstå og tilpasse seg den enkelte kundes situasjon og behov.

Våre metoder og verktøy gjør oss i stand til å avdekke og utvikle de nødvendige salgsferdighetene som dine selgere behøver for å lykkes i salgsarbeidet. 

Effektfull og målrettet ledelse av serviceorganisasjonen balanserer hyppige salgs- og kundeaktiviteter, skiftende og kompleks teknologi, krevende bemanningskabaler og stadig økende forventninger fra kunder, leverandører og øvrig organisasjon. Vi tilbyr en skreddersydd sammensetning av tjenester, med intensjon om å støtte opp om ledelse og drift av organisasjonen på best mulig måte. 

Salgsledelse/Målstyrtledelse

Et målrettet lederskap handler først og fremst om å sette realistiske mål for fremtiden, bevisstgjøres nødvendige aktiviteter, prioritere disse og sikre gjennomføring av aktivitetene med stø kurs mot målet.

For å oppnå at alle jobber mot felles mål involveres alle i målprosessen slik at det sikres forståelse og eierskap til hva bedriftens overordnede mål og visjoner betyr i konkrete handlinger for den enkelte.

I tillegg tilpasses en effektiv oppfølgingsmetodikk (individuell og team coaching) for styring og evaluering av egne og organisasjonens planlagte aktiviteter.

Selve gjennomføringen tar utgangspunkt i bedriftens uttalte mål og bearbeider disse underveis for å sikre større eierskap og forståelse for nødvendige tiltak i egen hverdag.
Gjennomføringen kombinerer teori og praksis på en praktisk og forstålig måte.

Skap en delingskultur blant selgerne. Del de gode historiene.

Hvordan få andre til å få lyst til å gjøre det du mener er riktig?

Målstyring og resultatoppfølging

- Hva er ledelse?
- Hvordan møter vi endringer og fornyelse?
- Målstyring?
- Målstyringssytematikken
- Eierskap til mål
- Lederen som coach
- Motivasjon
- Systematikken i resultatoppfølgingsamtalen
- Trening på resultatoppfølgingssamtalen

Medarbeidersamtaler

- Ambisjoner og mål
- Krav og forventninger
- Forberedelser før samtalen
- Samtalens innhold
- Gjennomføringsform
- Trening

"Train the trainer"

- Hvordan selv kunne lære bort det jeg kan

Situasjonsbetinget ledelse

- Hvilken lederstil brukes opp mot hvilken situasjon medarbeider eller underordnede befinner seg i
- Hvilken lederstil behersker du best/dårligst
- Trening i bruk av lederstil i resultatoppfølgingssamtalen

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Trykk her