SALG RETAIL

Retail / Kjededrift (varehandel). Salgskurs / Salgsledelse

– Vi kan tilby personlig og langsiktig salgstrening

– Oppfølging over tid og forankring hos nærmeste leder

– Skape kunnskap og forståelse

– Beste praksis / Coaching

KUNDESERVICE

Mulig Tema

Tilgjengelighet for kunden
- Bemanning og organisering
- Fordeling av arbeidsoppgaver og arbeidsflyt
- Bruk og tilgang av støttesystemer
- Samarbeid andre avdelinger

Den perfekte kundebehandler
- Hva er god kundebehandling
- Kjenn din kunde
- Samtaleteknikk og stemmebruk
- Motivasjon

 

Teamet
- Samarbeid og samhandling i teamet og til andre
- Godt kollega, spilleregler
- Teamroller og personlighetstyper

Ledelse av kundeservice
- Lederrollen - personlig ressursplattform
- Motivasjon & engasjement, energi
- Samspill i grupper & Teamroller
- Lederens verktøykasse
- Håndtere endringer, aktivitetsstyring

 

Hvordan takle alle salgets faser. Gjør klar, gjesten kommer. Treningsprogrammet tar for seg kunden som om det skulle være en gjest som kommer hjem til de ansatte.

– Telefonkultur

– Førsteinntrykk av butikken

– Førsteinntrykk av ansatte

– Initiativ ovenfor kunden

– Kommunikasjon og engasjement

– Avdekke kundens behov

– Presentasjon av riktig produkt

– Top-down-prinsippet

– Faglig kunnskap

– Avslutningsfasen

– Trening

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Trykk her