Management for Hire

- Erfaren leder som ”støttespiller”

Management for hire er midlertidig innleie av en erfaren leder i en kortere eller lengre periode ved:

- Sykdom
- Plutselig avgang
- Endringsprosesser
- Kapasitetsproblemer
- Øyeblikkelig behov for en person som kan holde styringen til en permanent ordning er på plass.

Den innleide lederen kommer inn i virksomheten med en nøytral holdning. Det vil ofte hjelpe lederen til å skaffe seg et overblikk som hurtig kan omsettes i resultater, og sikre at kontinuiteten i virksomheten opprettholdes.

Et slikt Management for hire engasjement kan vare fra 2 til 12 måneder alt etter behov.

Skulle behovet for ytterligere kompetansetilskudd kreves, kan andre m-group konsulenter engasjeres til å vareta oppgavene.

Hvorfor ansette salgssjef / regionssjef?

I noen tilfeller kan det være aktuelt å leie inn en midlertidig salgssjef. Det kan være kan være en spesielle situasjoner som krever en spesialkompetanse i en gitt periode.

Ansettelse av en salgssjef kan ta opp mot 6 måneder, mens en midlertidig salgssjef kan være på plass i løpet av kort tid. Det betyr at man kan være hurtig operativ og komme igang med nødvendige prosesser på et tidligere tidspunkt.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Trykk her