KUNDESERVICE

Mulig Tema

Tilgjengelighet for kunden
- Bemanning og organisering
- Fordeling av arbeidsoppgaver og arbeidsflyt
- Bruk og tilgang av støttesystemer
- Samarbeid andre avdelinger

Den perfekte kundebehandler
- Hva er god kundebehandling
- Kjenn din kunde
- Samtaleteknikk og stemmebruk
- Motivasjon

 

Teamet
- Samarbeid og samhandling i teamet og til andre
- Godt kollega, spilleregler
- Teamroller og personlighetstyper

Ledelse av kundeservice
- Lederrollen - personlig ressursplattform
- Motivasjon & engasjement, energi
- Samspill i grupper & Teamroller
- Lederens verktøykasse
- Håndtere endringer, aktivitetsstyring

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Trykk her